Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Για δεύτερη χρονιά στην πόλη μας θα πραγματοποιηθεί το επιμορφωτικό σεμινάριο αξιοποίησης ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας με την υποστήριξη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Αχαϊας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης moodle με θέμα <<Ψηφιακή τάξη στην πράξη>>
Το σεμινάριο διεξάγεται πανελλαδικά με την μέθοδο της “μεικτής” διδασκαλίας με διάρκεια 26 εβδομάδες.
Για αιτήσεις
http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2014/index.php?nomosid=3

Δεν απαιτείται κόστος συμμετοχής!